บัญชี

หมวดหมู่ย่อย

บัญชี หลักสูตร

course
 • 0 หลักสูตร
 • 1 นักเรียน
 • ทุกระดับ

เพื่อเตรียมสอบ ACC 1101 การบัญชีขั้นต้น 1 ภาค S/2563

 • 1000
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวน เนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ
 • เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบให้ง่ายยิ่งขึ้น
 • พร้อมตะลุยข้อสอบ ก่อนสอบภาคซัมเมอร์
 • พูดคุย สอบถาม กับผู้สอนได้ในกลุ่ม โอเพนแชท

course
 • 0 หลักสูตร
 • 2 นักเรียน
 • ทุกระดับ

Video On Demand เพื่อเตรียมสอบ ACC 1102 การบัญชีขั้นต้น 2 ภาค S/2563

 • 1000
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวน เนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ
 • เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบให้ง่ายยิ่งขึ้น
 • พร้อมตะลุยข้อสอบ ก่อนสอบภาคซัมเมอร์
 • พูดคุย สอบถาม กับผู้สอนได้ในกลุ่ม โอเพนแชท

course
 • 0 หลักสูตร
 • 1 นักเรียน
 • ทุกระดับ

Live เพื่อเตรียมสอบ ACC 2134 การบัญชีบริหาร ภาค S/2563

 • 1000
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวน เนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ
 • เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบให้ง่ายยิ่งขึ้น
 • พร้อมตะลุยข้อสอบ ก่อนสอบภาคซัมเมอร์
 • พูดคุย สอบถาม กับผู้สอนได้ในกลุ่ม โอเพนแชท

course
 • 0 หลักสูตร
 • 2 นักเรียน
 • ทุกระดับ

Live เพื่อเตรียมสอบ ACC 2201 การบัญชีขั้นกลาง 1 ภาค S/2563

 • 1000
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวน เนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ
 • เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบให้ง่ายยิ่งขึ้น
 • พร้อมตะลุยข้อสอบ ก่อนสอบภาคซัมเมอร์
 • พูดคุย สอบถาม กับผู้สอนได้ในกลุ่ม โอเพนแชท

course
 • 0 หลักสูตร
 • 1 นักเรียน
 • ทุกระดับ

Video On Demand เพื่อเตรียมสอบ ACC 2202 การบัญชีขั้นกลาง 2 ภาค S/2563

 • 1000
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวน เนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ
 • เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบให้ง่ายยิ่งขึ้น
 • พร้อมตะลุยข้อสอบ ก่อนสอบภาคซัมเมอร์
 • พูดคุย สอบถาม กับผู้สอนได้ในกลุ่ม โอเพนแชท

course
 • 0 หลักสูตร
 • 1 นักเรียน
 • ทุกระดับ

Video On Demand เพื่อเตรียมสอบ ACC 3200 การบัญชีขั้นสูง 1 ภาค S/2563

 • 1000
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวน เนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ
 • เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบให้ง่ายยิ่งขึ้น
 • พร้อมตะลุยข้อสอบ ก่อนสอบภาคซัมเมอร์
 • พูดคุย สอบถาม กับผู้สอนได้ในกลุ่ม โอเพนแชท

course
 • 0 หลักสูตร
 • 1 นักเรียน
 • ทุกระดับ

Live เพื่อเตรียมสอบ ACC 3211 การบัญชีต้นทุน 1 ภาค S/2563

 • 1000
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวน เนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ
 • เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบให้ง่ายยิ่งขึ้น
 • พร้อมตะลุยข้อสอบ ก่อนสอบภาคซัมเมอร์
 • พูดคุย สอบถาม กับผู้สอนได้ในกลุ่ม โอเพนแชท

course
 • 0 หลักสูตร
 • 1 นักเรียน
 • ทุกระดับ

Video On Demand เพื่อเตรียมสอบ ACC 3212 การบัญชีต้นทุน 2 ภาค S/2563

 • 1000
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวน เนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ
 • เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบให้ง่ายยิ่งขึ้น
 • พร้อมตะลุยข้อสอบ ก่อนสอบภาคซัมเมอร์
 • พูดคุย สอบถาม กับผู้สอนได้ในกลุ่ม โอเพนแชท

course
 • 0 หลักสูตร
 • 2 นักเรียน
 • ทุกระดับ

Video On Demand เพื่อเตรียมสอบ ACC 3240 บัญชีโปรแกรม ภาค S/2563

 • 1000
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวน เนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ
 • เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบให้ง่ายยิ่งขึ้น
 • พร้อมตะลุยข้อสอบ ก่อนสอบภาคซัมเมอร์
 • พูดคุย สอบถาม กับผู้สอนได้ในกลุ่ม โอเพนแชท

course
 • 0 หลักสูตร
 • 3 นักเรียน
 • ทุกระดับ

Video On Demand เพื่อเตรียมสอบ ACC 4200 การบัญชีขั้นสูง 2 ภาค S/2563

 • 1200 1400
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวน เนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ
 • เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบให้ง่ายยิ่งขึ้น
 • พร้อมตะลุยข้อสอบ ก่อนสอบภาคซัมเมอร์
 • พูดคุย สอบถาม กับผู้สอนได้ในกลุ่ม โอเพนแชท