แจ้งข่าว..วันที่ 26 ก.ย. 64 จะปรับปรุงเว็บไซต์ ตั้งแต่เวลา 22.00 - 06.00 น. x

ติวทนายความ ภาคทฤษฎี 57 & ปฎิบัติ (รับรองผล)

 • 5 คะแนน
 • (1 รีวิว)
 • 55 ผู้เรียน

ติวทนายความ ภาคทฤษฎี 57 & ปฎิบัติ (รับรองผล)

ติวสอบทนายความ ภาคทฤษฎี & ปฎิบัติ & ฝึกงานใน สนง. 1 ปี (รับรองผล) คือ ใช้สิทธิ์ติวอัพเดท ชมย้อนหลังได้ตลอด จนกว่าจะสอบผ่านเป็นทนายความ

 • 5 คะแนน
 • (1 รีวิว)
 • 55 ผู้เรียน
 • 5900
 • หลักสูตรนี้ประกอบด้วย
 • Live ติวออนไลน์สดผ่านเว็บไซต์
 • VDO ย้อนหลังชมได้ถึงสอบเสร็จ
 • ชมวีดีโอย้อนหลัง (รุ่นล่าสุด) ได้
 • แถมฟรี..เอกสารประกอบการติว
Tags:
ทนาย ทนายความ ติวทนาย ติวสอบทนาย ตั๋วรุ่น ตั๋วปี ติวตั๋วทนาย ตั๋วทนาย เนติสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • ติวครอบคลุมข้อสอบอัตนัยให้มีคะแนน
 • ติวครอบคลุมข้อสอบปรนัยให้มีคะแนน
 • ฝึกเขียนคำฟ้องคดีแพ่งและคำขอท้ายฟ้อง
 • ฝึกเรียนคำฟ้องคดีอาญาและคำขอท้ายฟ้อง
 • ฝึกเขียน คำร้อง คำขอ คำแถลง
 • เอกสารทางกฎหมาย หนังสือสัญญาต่าง ๆ

เนื้อหาหลักสูตร

7 sections • 76 lectures • 199h 31m total length
VDO ตั๋วปี 1/64 ครั้งที่ 1
149นาที
VDO ตั๋วปี 1/64 ครั้งที่ 2
170นาที
สไลด์สอนทนายความ สนง.1 ปี และภาคปฏิบัติ (16 มี.ค.64)
1mb
เอกสารติวสอนทนายความ ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 54
8mb
VDO ปฎิบัติ 54 ครั้งที่ 1 มรรยาททนายความ
180นาที
VDO ปฎิบัติ 54 ครั้งที่ 2 ข้อสอบปรนัย
180นาที
VDO ปฎิบัติ 54 ครั้งที่ 3
185นาที
VDO ปฎิบัติ 54 ครั้งที่ 4
176นาที
VDO ปฎิบัติ 54 ครั้งที่ 5
171นาที
VDO ปฎิบัติ 54 ครั้งที่ 6
170นาที
VDO ปฎิบัติ 54 ครั้งที่ 7
158นาที
VDO ปฎิบัติ 54 ครั้งที่ 8
180นาที
VDO ปฎิบัติ 54 ครั้งที่ 9
180นาที
VDO ปฎิบัติ 54 ครั้งที่ 10
180นาที
VDO ปฎิบัติ 54 ครั้งที่ 11
153นาที
VDO ปฎิบัติ 54 ครั้งที่ 12
164นาที
VDO ปฎิบัติ 54 ครั้งที่ 13
149นาที
VDO ปฎิบัติ 54 ครั้งที่ 14
170นาที
VDO ปฎิบัติ 54 ครั้งที่ 15
146นาที
VDO ปฎิบัติ 54 ครั้งที่ 16
148นาที
VDO ปฎิบัติ 54 ครั้งที่ 17 สรุปปรนัย
178นาที
VDO ปฎิบัติ 54 ครั้งที่ 18 สรุป ก่อนสอบ
168นาที
VDO ปฎิบัติ 54 ครั้งที่ 19 สรุป ก่อนสอบ
155นาที
เอกสารติวสอบทนายความ ภาคทฤษฎี รุ่นที่ 56
4mb
VDO ทฤษฎี 56 ครั้งที่ 1 มรรยาททนายความ
180นาที
VDO ทฤษฎี 56 ครั้งที่ 2 ข้อสอบปรนัย
180นาที
VDO ทฤษฎี 56 ครั้งที่ 3
185นาที
VDO ทฤษฎี 56 ครั้งที่ 4
176นาที
VDO ทฤษฎี 56 ครั้งที่ 5
171นาที
VDO ทฤษฎี 56 ครั้งที่ 6
170นาที
VDO ทฤษฎี 56 ครั้งที่ 7
158นาที
VDO ทฤษฎี 56 ครั้งที่ 8
180นาที
VDO ทฤษฎี 56 ครั้งที่ 9
180นาที
VDO ทฤษฎี 56 ครั้งที่ 10
180นาที
VDO ทฤษฎี 56 ครั้งที่ 11
153นาที
VDO ทฤษฎี 56 ครั้งที่ 12
156นาที
VDO ทฤษฎี 56 ครั้งที่ 13
149นาที
VDO ทฤษฎี 56 ครั้งที่ 14
170นาที
VDO ทฤษฎี 56 ครั้งที่ 15
146นาที
VDO ทฤษฎี 56 ครั้งที่ 16
148นาที
VDO ทฤษฎี 56 ครั้งที่ 17 สรุปปรนัย
137นาที
VDO ทฤษฎี 56 ครั้งที่ 18 สรุป ก่อนสอบ
168นาที
VDO ทฤษฎี 56 ครั้งที่ 19 สรุป ก่อนสอบ
155นาที