แจ้งข่าว..วันที่ 26 ก.ย. 64 จะปรับปรุงเว็บไซต์ ตั้งแต่เวลา 22.00 - 06.00 น. x

ติวสอบทนายความ

หมวดหมู่ย่อย

ติวสอบทนายความ หลักสูตร

course
 • bestseller
 • 44 หลักสูตร
 • 9 นักเรียน
 • ทุกระดับ

ติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ภาคทฤษฎี รุ่น 56 (ไม่รับรองผล) ชมถ่ายทอดสดการติวผ่านเว็บไซต์ และสามารถชมวีดีโอย้อนหลังได้ถึงสอบ..

 • 2900
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ติวครอบคลุมข้อสอบอัตนัย 80 คะแนน
 • ติวครอบคลุมข้อสอบปรนัย 20 คะแนน
 • ฝึกร่างคำฟ้องคดีแพ่งและคำขอท้ายฟ้อง
 • ฝึกร่างคำฟ้องคดีอาญาและคำขอท้ายฟ้อง
 • ฝึกร่าง คำร้อง คำขอ คำแถลง
 • ฝึกร่างเอกสารทางกฎหมาย หนังสือสัญญาต่าง ๆ

course
 • bestseller
 • 35 หลักสูตร
 • 7 นักเรียน
 • ทุกระดับ

ติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ภาคปฎิบัติ รุ่น 54 (ไม่รับรองผล) และ ฝึกงานใน สนง. 1 ปี ชมถ่ายทอดสดการติวผ่านเว็บไซต์ และสามารถ..

 • 1900
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ติวครอบคลุมข้อสอบอัตนัย 80 คะแนน
 • ติวครอบคลุมข้อสอบปรนัย 20 คะแนน
 • ฝึกเขียนคำฟ้องคดีแพ่งและคำขอท้ายฟ้อง
 • ฝึกเขียนคำฟ้องคดีอาญาและคำขอท้ายฟ้อง
 • ฝึกเขียน คำร้อง คำขอ คำแถลง
 • ฝึกเขียนเอกสารทางกฎหมาย หนังสือสัญญาต่าง ๆ

course
 • 76 หลักสูตร
 • 55 นักเรียน
 • ทุกระดับ

ติวสอบทนายความ ภาคทฤษฎี & ปฎิบัติ & ฝึกงานใน สนง. 1 ปี (รับรองผล) คือ ใช้สิทธิ์ติวอัพเดท ชมย้อนหลังได้ตลอด จนกว่าจะสอบผ่านเป็..

 • 5900
 • (5)
 • (1 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ติวครอบคลุมข้อสอบอัตนัยให้มีคะแนน
 • ติวครอบคลุมข้อสอบปรนัยให้มีคะแนน
 • ฝึกเขียนคำฟ้องคดีแพ่งและคำขอท้ายฟ้อง
 • ฝึกเรียนคำฟ้องคดีอาญาและคำขอท้ายฟ้อง
 • ฝึกเขียน คำร้อง คำขอ คำแถลง
 • เอกสารทางกฎหมาย หนังสือสัญญาต่าง ๆ

course
 • 43 หลักสูตร
 • 8 นักเรียน
 • ทุกระดับ

ติวสอบทนายความ ภาคทฤษฎี (รับรองผล) คือ ใช้สิทธิ์ติว อัพเดท ชมย้อนหลังได้ตลอด จนกว่าจะสอบผ่าน

 • 4900
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ติวครอบคลุมข้อสอบอัตนัย 80 คะแนน
 • ติวครอบคลุมข้อสอบปรนัย 20 คะแนน
 • ฝึกร่างคำฟ้องคดีแพ่งและคำขอท้ายฟ้อง
 • ฝึกร่างคำฟ้องคดีอาญาและคำขอท้ายฟ้อง
 • ฝึกร่าง คำร้อง คำขอ คำแถลง
 • ฝึกร่างเอกสารทางกฎหมาย หนังสือสัญญาต่าง ๆ

course
 • 36 หลักสูตร
 • 12 นักเรียน
 • ทุกระดับ

ติวสอบทนายความ ภาคปฎิบัติ (รับรองผล) คือ ใช้สิทธิ์ติว อัพเดท ชมย้อนหลังได้ตลอด จนกว่าจะสอบผ่านเป็นทนายความ

 • 2900
 • (5)
 • (1 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ติวครอบคลุมทั้งข้อสอบอัตนัย 80 คะแนน
 • ติวครอบคลุมทั้งข้อสอบปรนัย 20 คะแนน
 • ฝึกเขียนคำฟ้องคดีแพ่งและคำขอท้ายฟ้อง
 • ฝึกเขียนคำฟ้องคดีอาญาและคำขอท้ายฟ้อง
 • ฝึกเขียน คำร้อง คำขอ คำแถลง
 • เอกสารทางกฎหมาย หนังสือสัญญาต่าง ๆ

course
 • 20 หลักสูตร
 • 3 นักเรียน
 • ทุกระดับ

ติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ภาคทฤษฎี รุ่น 57 (ไม่รับรองผล) ชมถ่ายทอดสดการติวผ่านเว็บไซต์ และสามารถชมวีดีโอย้อนหลังได้ถึงสอบ..

 • 2900
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ติวครอบคลุมข้อสอบอัตนัย 80 คะแนน
 • ติวครอบคลุมข้อสอบปรนัย 20 คะแนน
 • ฝึกร่างคำฟ้องคดีแพ่งและคำขอท้ายฟ้อง
 • ฝึกร่างคำฟ้องคดีอาญาและคำขอท้ายฟ้อง
 • ฝึกร่าง คำร้อง คำขอ คำแถลง
 • ฝึกร่างเอกสารทางกฎหมาย หนังสือสัญญาต่าง ๆ

course
 • 22 หลักสูตร
 • 4 นักเรียน
 • ทุกระดับ

ติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ภาคปฎิบัติ รุ่น 55 (ไม่รับรองผล) และ ฝึกงานใน สนง. 1 ปี ชมถ่ายทอดสดการติวผ่านเว็บไซต์ และสามารถ..

 • 1900
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ติวครอบคลุมข้อสอบอัตนัย 80 คะแนน
 • ติวครอบคลุมข้อสอบปรนัย 20 คะแนน
 • ฝึกเขียนคำฟ้องคดีแพ่งและคำขอท้ายฟ้อง
 • ฝึกเขียนคำฟ้องคดีอาญาและคำขอท้ายฟ้อง
 • ฝึกเขียน คำร้อง คำขอ คำแถลง
 • ฝึกเขียนเอกสารทางกฎหมาย หนังสือสัญญาต่าง ๆ