แจ้งข่าว..วันที่ 26 ก.ย. 64 จะปรับปรุงเว็บไซต์ ตั้งแต่เวลา 22.00 - 06.00 น. x

บัญชี

หมวดหมู่ย่อย

บัญชี หลักสูตร

course
 • 6 หลักสูตร
 • 4 นักเรียน
 • ทุกระดับ

เพื่อเตรียมสอบ ACC 1101 การบัญชีขั้นต้น 1 ซ่อม 2/2563

 • 800
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวน เนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ
 • เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบให้ง่ายยิ่งขึ้น
 • พร้อมตะลุยข้อสอบ ก่อนสอบซ่อม 2/63 เสร็จ
 • พูดคุย สอบถาม กับผู้สอนได้ในกลุ่ม โอเพนแชท

course
 • 6 หลักสูตร
 • 6 นักเรียน
 • ทุกระดับ

Video On Demand เพื่อเตรียมสอบ ACC 1102 การบัญชีขั้นต้น 2 ซ่อม 2/2563

 • 800
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวน เนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ
 • เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบให้ง่ายยิ่งขึ้น
 • พร้อมตะลุยข้อสอบ ก่อนสอบซ่อม 2/63 เสร็จ
 • พูดคุย สอบถาม กับผู้สอนได้ในกลุ่ม โอเพนแชท

course
 • 6 หลักสูตร
 • 5 นักเรียน
 • ทุกระดับ

Live เพื่อเตรียมสอบ ACC 2134 การบัญชีบริหาร ซ่อม 2/2563

 • 800
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวน เนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ
 • เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบให้ง่ายยิ่งขึ้น
 • พร้อมตะลุยข้อสอบ ก่อนสอบซ่อม 2/63 เสร็จ
 • พูดคุย สอบถาม กับผู้สอนได้ในกลุ่ม โอเพนแชท

course
 • 14 หลักสูตร
 • 6 นักเรียน
 • ทุกระดับ

Live เพื่อเตรียมสอบ ACC 2201 การบัญชีขั้นกลาง 1 ซ่อม 2/2563

 • 800
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวน เนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ
 • เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบให้ง่ายยิ่งขึ้น
 • พร้อมตะลุยข้อสอบ ก่อนสอบซ่อม 2/63 เสร็จ
 • พูดคุย สอบถาม กับผู้สอนได้ในกลุ่ม โอเพนแชท

course
 • 11 หลักสูตร
 • 11 นักเรียน
 • ทุกระดับ

Video On Demand เพื่อเตรียมสอบ ACC 2202 การบัญชีขั้นกลาง 2 ซ่อม 2/2563

 • 800
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวน เนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ
 • เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบให้ง่ายยิ่งขึ้น
 • พร้อมตะลุยข้อสอบ ก่อนสอบซ่อม 2/63 เสร็จ
 • พูดคุย สอบถาม กับผู้สอนได้ในกลุ่ม โอเพนแชท

course
 • 13 หลักสูตร
 • 8 นักเรียน
 • ทุกระดับ

Video On Demand เพื่อเตรียมสอบ ACC 3200 การบัญชีขั้นสูง 1 ซ่อม 2/2563

 • 800
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวน เนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ
 • เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบให้ง่ายยิ่งขึ้น
 • พร้อมตะลุยข้อสอบ ก่อนสอบซ่อม 2/63 เสร็จ
 • พูดคุย สอบถาม กับผู้สอนได้ในกลุ่ม โอเพนแชท

course
 • 10 หลักสูตร
 • 8 นักเรียน
 • ทุกระดับ

Live เพื่อเตรียมสอบ ACC 3211 การบัญชีต้นทุน 1 ซ่อม 2/2563

 • 800
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวน เนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ
 • เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบให้ง่ายยิ่งขึ้น
 • พร้อมตะลุยข้อสอบ ก่อนสอบซ่อม 2/63 เสร็จ
 • พูดคุย สอบถาม กับผู้สอนได้ในกลุ่ม โอเพนแชท

course
 • 9 หลักสูตร
 • 9 นักเรียน
 • ทุกระดับ

Video On Demand เพื่อเตรียมสอบ ACC 3212 การบัญชีต้นทุน 2 ซ่อม 2/2563

 • 800
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวน เนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ
 • เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบให้ง่ายยิ่งขึ้น
 • พร้อมตะลุยข้อสอบ ก่อนสอบซ่อม 2/63 เสร็จ
 • พูดคุย สอบถาม กับผู้สอนได้ในกลุ่ม โอเพนแชท

course
 • 4 หลักสูตร
 • 4 นักเรียน
 • ทุกระดับ

Video On Demand เพื่อเตรียมสอบ ACC 3240 บัญชีโปรแกรม ซ่อม 2/2563

 • 800
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวน เนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ
 • เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบให้ง่ายยิ่งขึ้น
 • พร้อมตะลุยข้อสอบ ก่อนสอบซ่อม 2/63 เสร็จ
 • พูดคุย สอบถาม กับผู้สอนได้ในกลุ่ม โอเพนแชท

course
 • 20 หลักสูตร
 • 19 นักเรียน
 • ทุกระดับ

Video On Demand เพื่อเตรียมสอบ ACC 4200 การบัญชีขั้นสูง 2 ซ่อม 2/2563

 • 1200
 • ไม่มีคะแนน

 • (0 คะแนน)
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • ทบทวน เนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมตัวสอบ
 • เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบให้ง่ายยิ่งขึ้น
 • พร้อมตะลุยข้อสอบ ก่อนสอบซ่อม 2/63 เสร็จ
 • พูดคุย สอบถาม กับผู้สอนได้ในกลุ่ม โอเพนแชท